دریافت فایل{محدودیتها و پتانسیلهای اقلیمی استان خراسان رضوی- نیشابور}

دریافت فایل /محدودیتها و پتانسیلهای اقلیمی استان خراسان رضوی- نیشابور/ دی ام|دریافت فایل|40193003|dmc40064829|محدودیتها و پتانسیلهای اقلیمی نیشابور,استان خراسان رضوی نیشابور,نیشابور,تغییرات ماهیانه دما در نیشابور ,شهرستان نیشابور
مشخصات فایل مورد نظر در مورد محدودیتها و پتانسیلهای اقلیمی استان خراسان رضوی- نیشابور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پتانسیلها و محدودیتهای اقلیمی استان خراسان رضوی
شهرستان نیشابور

بر اساس برآورد سال 1383 شهرستان نیشابور دارای جمعیت 441194 نفرمی باشد كه از این تعداد 194134نفر در مناطق شهری و 247060 نفر در مناطق روستایی ساكنند. مساحت این شهرستان 9308 كیلومتر مربع و در مدارهای جغرافیایی 58 درجه و 48 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 16 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع تربت حیدریه از سطح دریا 1520 مترمی باشد. نیشابوراز شهرستانهای كهن ایران است. شاپور اول فرزند ارشسر در محل كنونی نیشابور شهر نپوه شاهپور(كار نیك شاپور) را بنا نهاد. امام هشتم (ع) چون به نیشابور رسیدند مورد استقبال بی نظیری قرار گرفتند. در عصر سامانیان پایتخت از نیشابور به بخارا انتقال یافت.

مهمترین ابنیه تاریخی این شهرستان : بارگاه امام زاده محمد محروق آرامگاه حكیم عمر خیام آرامگاه عطار مسجد جامع نیشابور . آرامگاه كمال الملك نقاش می باشد.

شهرستان نیشابور از شش بخش مركزی، تحت جلگه ، طاغنكوه ، زبرخان ، سرولایت و میان جلگه تشكیل شده است.

به طور كلی كشاورزی و دامداری از گذشته های دور در این شهرستان رونق داشته است و شغل عمده مردم این ناحیه را تشكیل می دهد.

مجموع كل زمینهای كشاورزی این شهرستان 252192 هكتار می باشد و محصولاتی چون : غلات، پنبه، باقالا و حبوبات و انواع میوه و صیفی جات فراورده های دامی و معادن نمك فیروزه و كارخانجات قند و پنبه پاك كنی دارای اهمیت می باشد.

مهمترین منابع آبهای سطحی این شهرستان عموما فصلی و كم آب می باشند و دو دسته می باشند: رودهایی كه از دامنه جنوبی بینالود سرچشمه می گیرند و دیگر رودهایی كه از ارتفاعات جنوبی به خصوص كوه سرخ می باشد كه معروفترین این رودها كال شور است.

آب و هوای این شهرستان در دامنه ها نسبتا معتدل و در نواحی پست به تدریج بر میزان گرما و خشكی هوا افزوده می شود.

مهمترین ارتفاعات منطقه نیز رشته كوه بینالود می باشد.

تغییرات ماهیانه دما در شهرستان نیشابور

اطلاعات مربوط به تغییرات پارامتر های دمای هوا در طول ماههای مختلف سال در نیشابور طی دوره آماری بلندمدت 1384-1370 بررسی شده است . این آمار شامل میانگین دمای حداقل–میانگین حداكثر دما – میانگین ماهیانه دما – حداقل و حداكثر مطلق دما می باشد.

میانگین دمای حداقل

مطالعه میانگین حداقل دمای هوا در ماههای مختلف سال نشان می دهد كه كمترین مقدار این پارامتر به میزا ن 5/2- درجه سانتیگراد در دی ماه بوده كه به عنوان سردترین ماه سال در نیشابور می باشد. .میانگین حداقل دما در بهمن ماه 3/2- درجه سانتیگراد و در اسفند 6/0 در جه سانتیگراد می باشد. بیشترین مقدار دمای حداقل در تیر ماه بوده كه 17 درجه سانتیگراد محاسبه گردیده است.

میانگین سالانه حداقل دمای هوای نیشابور7/6 درجه سانتیگراد است.

میانگین دمای حداكثر

بررسی میانگین حداكثرهای دمای هوای نیشابور نشان می دهد كه كمترین مقدار این متغیر6/8 درجه سانتیگراد است كه در ماههای دی وبهمن بوده و بیشترین مقدار در تیر ماه 4/34 درجه سانتیگراد می باشد.

میانگین سالانه حداكثرهای دمای هوای نیشابور 8/21درجه سانتیگراد می باشد.

میانگین ماهیانه دما

میانگین ماهیانه دما در حقیقت وضعیت كلی دمای هوای ماهانه هر نقطه را نشان می دهد. میانگین ماهیانه دمای هوای نیشابور درماه دی 3 درجه سانتیگراداست كه حداقل این مقدار در طول سال می باشد ودر ماههای بهمن واسفند 1/3 و9/6 درجه سانتیگراداست .

میانگین سالانه دمای هوای نیشابور برابر 3/14 درجه سانتیگراد می باشد مقادیر متوسط دمای هوا ی نیشابوردر جدول 1 درج گردیده است .

جدول 1. متغیرهای اقلیمی ایستگاه نیشابور


مطالب دیگر:
🔥تقسیم بندی نگرش ها و رویکردهای تدوین استراتژی توسط صاحبنظران🔥مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی🔥مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392🔥پاورپوینت ارزش آفرینی، رضایت مندی و مدیریت ارتباط با مشتری🔥کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل🔥حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی🔥گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )🔥خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher🔥مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392🔥مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی 33 صفحه🔥ابعاد و نظریه های خودکارآمدی و عوامل موثر بر آن🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های اسنادی 29 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی 45 صفحه🔥نظریه های انگیزشی و راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان با تاکید بر پیشرفت تحصیلی🔥نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن🔥پاورپوینت استراتژی های رایج در سطوح سازمان🔥عوامل موثر بر عملکرد ریاضی و تاثیر اضطراب بر آن و شیوه های آموزشی ریاضی🔥مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392🔥تشریح مفاهیم ،ارکان و دگرگونی های حاکم بر مسئولیت کیفری🔥مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی🔥مجازات کیفری اشخاص حقوقی 🔥فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی و ضمانت اجراهای کیفری آن🔥مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن🔥مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 2