دریافت فایل{اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور}

دریافت فایل /اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور/ دی ام|دریافت فایل|40089551|dmc40064829|اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور ,بررسی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور
مشخصات فایل مورد نظر در مورد اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ........................................ 1

بیان مسئله ................................... 3

اثرات و عوارض طلاق ............................ 6

آثار اجتماعی طلاق ............................. 7

عوامل مؤثر بر طلاق ............................ 9

راه حل مسئله ................................ 11

اهمیت و ضرورت تحقیق ......................... 13

اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی ................. 15

اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی .................... 17

ضرورت تحقیق ................................. 18

اهداف تحقیق ................................. 19

هدف کلی ..................................... 20

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری ................................. 21

طلاق از دیدگاه اسلام .......................... 27

طلاق از دیدگاه قرآن .......................... 29

طلاق از دیدگاه مسیحیت ........................ 31

تاریخچه طلاق ................................. 33

طلاق و انواع آن .............................. 33

پیشینه تحقیق ................................ 35

مدل ......................................... 37

فرضیه های تحقیق ............................. 38

مفاهیم و متغیر ها ........................... 38


فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ................................... 40

نحوه انجام کار .............................. 40

جامعه آمار ی................................. 40

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری ............... 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

نمودار و جداول مربوط به طلاق .............. 65-41

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج یافته ها .............................. 66

پیشنهادات ................................... 69

پرسشنامه .................................... 69

منابع و مأخذ


مطالب دیگر:
پاورپوینت ژئومورفولوژی دینامیکپاورپوینت فضاهای لازم در فرهنگ سرامواد تابعیمكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوامعدن چغارت و اسفوردیمعدن سنگ آهن داورانمدیریت صنعتی كاربرد كنترل كیفیت در صنایع شویندهمدل‌سازی واكنش كاتالیستی اكسایش متانول به فرمالدیید در یك راكتور بستر سیالكیفیت آب و آلودگی های آنكلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونیكاهش آلودگی زیست محیطی با كاربرد الكل در سوخت خودروكاربرد ژئوفیزیك در صنعت نفتقالبگیری اشیاء گداختهفرسایش و راههای مقابله با آنشوینده ها و محیط زیستشناسایی زمین های نمک دارشناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیكیسیستمهای كنترل محیط زیستسنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادراتسنگتراشیسنگ آذرینساختار بلوری جامداتزمین شناسی پزشکی (interdisciplinary science)اتمسفر زمیناثر گلخانه ای و گرم شدن زمین