دریافت فایل{بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ}

دریافت فایل /بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ/ دی ام|دریافت فایل|40087452|dmc40064829|بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ , توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ ,انگیزش شغلی,معلمان تربیت بدنی ,نظریه هرزبرگ
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ


چکیده

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥ ).

واژگان كلیدی:

1ـ انگیزش شغلی 2ـ معلمان تربیت بدنی 3ـ نظریه هرزبرگ


مطالب دیگر:
📝دانلودپروژه بتن 56 ص📝دانلودپروژه براي درس اجزاء ماشين 47 ص📝دانلودپروژه بردهای الکترونیکی📝دانلودپروژه برق ايذه📝دانلودپروژه تاسیس شركت خدمات كامپيوتري📝دانلودپروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف 224 ص📝دانلودپروژه تجزيه و تحليل📝دانلودپروژه تحقيقاتي بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلا📝دانلودپروژه تحقیقاتی تربیت بدنی و روانشناسی 30 ص📝دانلودپروژه ترموکوپل یا کوپل ترموالکتریک📝دانلودپروژه تعاوني كشاورزی📝دانلودپروژه تقويت كننده هاي ابزار دقيق📝دانلودپروژه تكنولوژي بتن 20 ص📝دانلودپروژه تهویه مطبوع و حرارت مرکزی 20 ص📝دانلودپروژه جراحی الکترونیکی تحت وب 42 ص📝دانلودپروژه حرارت مرکزی با آبگرم 16 ص📝دانلودپروژه حسابداري- رسول خسروي📝دانلودپروژه كنترل توربينها توسط PLC - 51 ص📝دانلودپروژه مال - طراحی یک سیستم انبار‌داری 27 ص📝دانلودپروژه مالي - انبارداری - شرکت افراتاب📝دانلودپروژه مالي - حسابداري بانك 129 ص📝دانلودپروژه مالي - حقوق و دستمزد 33 ص📝دانلودپروژه مالي 180 ص📝دانلودپروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري 80 ص📝دانلودپروژه مالي حسابداري شركت 41 ص